top of page

भीष्म प्रकाशन 

Store Policy

भीष्म प्रकाशन मदतीसाठी संपर्क  :

प्रा. अनिकेत पाटील | ७५०७२०७६४५ 

व्हॉटसअप : ९५०३८६४४०१ 

​पत्ता : ६२२, जानकी रघुनाथ बिल्डिंग, पुलाचीवाडी, डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज रोड, पुणे - ४११००४    

Privacy & Safety

ग्राहकाची कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती प्रकाशन संस्थेतर्फे कुठेही कोणालाही शेअर केली जात नाही.  

Wholesale Inquiries

कोणत्याही एका पुस्तकाच्या दहा पेक्षा अधिक प्रती खरेदीवर विशेष सवलतीसाठी भीष्म प्रकाशनशी संपर्क साधा. 

Payment Methods

• Credit / Debit Cards
• PAYPAL

• Offline Payments​

• Google Pay : BHISHMA PRAKASHAN - 9503864401 

Customer Care

bottom of page